http://esan66.sillapa.net/sm-lei1/

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 215 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา อัตราค ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2559 08:36 โดย องอาจ เกตะวันดี
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/59 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ตามประกาศโรงเรียน ลงวันที่ 8 กันยายน 2559  โดยนักเรียนท ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2559 06:11 โดย องอาจ เกตะวันดี
 • ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ด้วยงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบผลการสำรวจเวลาเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นม.1 - ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2559 00:21 โดย กีรติ มูลเมือง
 • ตารางการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ ม.1- 3 ] ทำการสอบวันที่ 20,22  กันยายน ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2559 23:18 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเลย กำหนดการเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างวันที่ 17-26 ส ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 20:36 โดย พิทยา พรหมปัญญา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 56 รายการ ดูเพิ่มเติม »