ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
http://www.dograde.online/loeipit/


นายวิชัย  ปุรัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม


http://drive.loeipit.ac.th

www.google.com/classroom

http://portal.office.com

http://dltv.ac.th

http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://ds.moe.go.th/static/edc.html
https://sesa.obec.go.th/#
https://www.sesao19.go.th/web/
http://www.loeipeo.go.th/
http://smss.sesao19.go.th/42012001/
https://amss.sesao19.go.th/spm19/
https://www.sesao19.go.th/app/e-salary/
http://www.ksp.or.th/ksp2018/
https://www.sesao19.go.th/app/e-tax/
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://sites.google.com/loeipit.ac.th/mistu

รอบรั้วเลยพิทย์

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้รองนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2563 01:42 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ต้อนรับครูคนใหม่ นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้รองนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับครูคนใหม่ ครูจรูญวิทย์ ผลสุวรรณ จากโรงเรียนสันติราษฎร ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2563 21:37 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้รองนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธาน ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2563 02:20 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • กิจกรรมส่งเสริม "ภาวะผู้นำคุณธรรม จริยธรรม" นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการดรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริม "ภาวะผู้นำคุณธรรม จริยธรรม" วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 25 ป ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2563 02:29 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • กิจกรรมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย (TCAS Port Folio) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) กิจกรรมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย (TCAS Port Folio) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (SM)  ในระหว่างวันที่ 14-15  พฤศจิกายน 2563 ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2563 01:23 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครสวรรค์ นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครสวรรค์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเร ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2563 07:24 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ คุณครูศักรินทร์ ขูรีรังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเร ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2563 07:23 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ร่วมแสดงความยินดี นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี คุณครูศุภชัย โพธิ์ล้อมและคุณครูฉัตรชัย โบราณรัตน์ ในโอกาสได้ย ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2563 06:36 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • กิจกรรมค่าย“SM อาสา” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง กิจกรรมค่าย“SM อาสา” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
  ส่ง 10 พ.ย. 2563 00:37 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเลย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเลย ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเร ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2563 01:56 โดย พิทยา พรหมปัญญา
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 1481 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 327 รายการ ดูเพิ่มเติม »