เลยพิทย์ ไฮไลท์

การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559

::: สอบ O-NET ม.3 ::: เหลือเวลาอีก...

รอบรั้วเลยพิทย์

 • ข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียน นายธวัช  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมข้อตกลง MOU ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศ ...
  ส่ง โดย มนตรี เจดีย์
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 11 กุมภาพันธ์ 59 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดยมีนายนราธิป เจียมสงวน ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2559 03:18 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ในพระราชานุเคราะห์ฯ นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ตอนรับคณะเหล่ากาชาด จังหวัดเลยที่ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ โรงเร ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2559 02:59 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์  นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2559 02:48 โดย พิทยา พรหมปัญญา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

 • ประกาศเพิ่มเติม:โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) :  ประกาศเพิ่มเติม:โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) 
  ส่ง โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  ส่ง โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะดำเน ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 18:54 โดย มัลลิกา ศรีสร้อย
 • ประกาศการปรับเปลี่ยนตารางเรียน ประกาศการปรับเปลี่ยนตารางสอน ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2559 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์ และในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2559 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 00:23 โดย มนตรี เจดีย์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »