การจัดการเรียนการสอนฯ ตามแผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)

ตารางคาบเวลาสำหรับการเรียน Online วันที่ 17-21 มกราคม 2565
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ก่อนมาเรียนที่โรงเรียนนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงบุคคล
กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง ]

ผลการประเมิน 0-3 คะแนน ความเสี่ยงต่ำ, 4-6 คะแนน ความเสี่ยงปานกลาง, 7-10 คะแนน ความเสี่ยงสูงhttp://www.loeipit.ac.th/download/timetable264
https://www.dograde.online/loeipit/

http://www.loeipit.ac.th/news/announce/prakasrongreiynleyphithyakhmreuxngmatrkarpxngkanlaeakhwbkhumsthankarnkarphaerrabadkhxngrokhtidcheuxwiraskhorona2019covid-19


นายวิชัย  ปุรัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม


http://drive.loeipit.ac.th

www.google.com/classroom

http://portal.office.com

http://dltv.ac.th

https://www.moe.go.th/
https://ds.moe.go.th/static/edc.html
https://sesa.obec.go.th/#
https://www.sesao19.go.th/web/
http://www.loeipeo.go.th/
http://smss.sesao19.go.th/42012001/
http://spm19.sesao19.go.th/
https://www.sesao19.go.th/app/e-salary/
http://www.ksp.or.th/ksp2018/
https://www.sesao19.go.th/app/e-tax/
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://sites.google.com/loeipit.ac.th/mistu
https://www.loeipit.ac.th/download/strategy

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 1581 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 406 รายการ ดูเพิ่มเติม »