วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน L.P.K. ฟุตซอล ประจำปี 2557 จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน
ณ สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเลยพิทยาคม
| ภาพกิจกรรม |

 
 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
นายชิษณุพงศ์ ชัยตรัยภพ ม.5/4 ชื่อเล่นชื่อ เฟิร์ส ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557

 
   
 

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU Ms.Terhi Annika จากปรเทศฟินแลนด์
วันที่ 8 กรกฏาคม 2557 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ 1 ปี จากประเทศฟินแลนด์ Finland
Ms.Terhi Annika PELTONEN หรือชื่อไทยว่า น.ส.อารียา พลดงนอก
พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ คุณพ่อครรชิต-คุณแม่นิตยา พลดงนอก อ.เมือง จ.เลย
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ 1 ปี จากประเทศอิตาลี Italy Mr.SergioPuscedduหรือ
ชื่อไทยว่า มิตร ม้าทองพักอยุ่กับครอบครัวอุปถัมภ์ คุณพ่อสมชาย ม้าทอง - คุณแม่ธิติมา โกมาสถิตย์
อ.เมือง จ.เลยและAFS Returnee from USA ได้แก่ นางสาวทิฆัมพร คำดอกรับ ม.5/11
และนางสาวชวิศา อินใย ม.6/10

 
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 

วงสุนทราภิรมย์ วงดนตรีไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
สมโภชพระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

 
 

โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับครูชาวต่างประเทศ Ms.Zhang Kun, Ms.Zheng Xin,
Ms.Rachel Pascual และ Ms.Jean Louise B.Culas-Tuazon
ซึ่งจะมาปฏิบิติการสอนที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
| ภาพกิจกรรม |

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ดังคำขวัญ "ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วม" โดยในกิจกรรมดังกล่าว
มีการกล่าวถึงประวัติวันสิ่งแวดล้อม การแสดงละครสั้นรณรงค์สิ่งแวดล้อม การสาธิตปัญหาสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบและการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
| ภาพกิจกรรม |

 
 

การปฐิมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรม (Orientation Day 2014) ของนักเรียนโครงการ
English Program ชั้น ม.1 - 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ในหัวข้อ "วัยรุ่นกับเทคโนโลยี และการฝึกปฎิบัติ
สมาธิเพื่อการเรียนรู้ รู้รักสามัคคี เราน้องพี่ชาวเลยพิทยาคม" ในวันเสาร์ที่ 31พฤษภาคม 2557
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
| ภาพกิจกรรม |

 
   
 


::::Download รายละเอียดและใบสมัคร:::::

 
   
 

งานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ขอความร่วมมือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 บันทึกข้อมูลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเก็บเป็นสถิติและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

=>บันทึกข้อมูลคลิกที่นี่<=