ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 179 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

 • ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเลย กำหนดการเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างวันที่ 17-26 ส ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 20:36 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ตารางการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังงหวัดเลย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ ม.1- 3 ] ทำการสอบวันที่ 8-12-14 กรกฏาคม ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 00:02 โดย มนตรี เจดีย์
 • ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเลยพิทยาคม ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเลยพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  และปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  ส่ง 27 มิ.ย. 2559 17:27 โดย มนตรี เจดีย์
 • ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ด้วยทางโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับช ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 03:15 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา และขึ้นบัญชีผ ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 01:29 โดย องอาจ เกตะวันดี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »