Download


แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียนภาษาไทย 2565

โพสต์27 ธ.ค. 2565 22:57โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2565 23:20 ]

DOWNLOAD : แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียนภาษาไทย 2565  จากลิงก์ด่านล่าง หรือ คลิกที่นี่
บันทึกข้อมูล แล้วส่งไฟล์พร้อมเปลี่ยนชื่อในรูปแบบ  แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน-ชั้นและห้องที่กรอก เช่น

แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน-401-405-ชื่อผู้กรอก.xlsx แล้วส่งไฟล์ที่ลิงก์นี้   => http://bit.do/thai65 

Download เกียรติบัตรเฟ้นหาคนดีเก่ง 2565

โพสต์31 ต.ค. 2565 20:36โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2565 20:54 ]


ตารางเรียน-ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โพสต์21 ต.ค. 2565 02:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2565 02:13 ]

ตารางเรียน-ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางสอนสำหรับครู Download ตาม Link นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1tVLu7Zt9Xn4Yuy_wOyEDuhTauTF-DCI_?usp=sharing ตารางเรียนสำหรับนักเรียน
Download ตาม Link นี้ https://drive.google.com/drive/folders/14JaspZCIPZ41rNXVSvB0BVCs9iOIfIFg?usp=sharing

สอบ CEFR 31 ส.ค. 65

โพสต์31 ส.ค. 2565 01:26โดยองอาจ เกตะวันดี

นักเรียนสามารถกดเข้าลิงค์เพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 18.00 น.
(คำแนะนำ: นักเรียนควรเข้าลิ้งค์สอบก่อนเวลาประมาณ 5 - 10 นาที)


ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2565

โพสต์4 ก.ค. 2565 09:23โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2565 09:31 ]


แบบฟอร์มเสนอโครงการ/การเงิน-พัสดุ

โพสต์29 มิ.ย. 2565 21:28โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2565 21:32 ]

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/การเงิน-พัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2565 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Download Program

โพสต์22 มิ.ย. 2565 20:22โดยพิทยา พรหมปัญญา

ดาว์นโหลโปรแกรมไมโคร Block ตาม link นี้

ไฟล์การทำแผน "การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" ประจำปี 2565

โพสต์7 มิ.ย. 2565 06:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2565 21:02 ]

Downlaod ไฟล์การทำแผน "การจัดการเรี
ยนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง"

1-10 of 58