ดาวน์โหลด

แบบบันทึกคะแนนการสอบทักษะความสามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ม.ค. 2564 22:10โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 23:09 ]

ห้องใดที่เสร็จแล้วให้ส่งไฟล์ที่นี่   https://drive.google.com/drive/folders/1tJJFWM0YjgNv_QFYDuzkaVZL1fuj4Krw?usp=sharing 

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 พ.ย. 2563 23:35โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2563 08:27 โดย งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม ]

(แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 2)

การชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

โพสต์30 ก.ย. 2563 18:30โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2563 02:23 ]

    ประชาสัมพันธ์ จากการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม แจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 (รอบที่ 2 ) รายละเอียดตาม link นี้ 

ตารางเรียน-ตารางสอน 1/63 (ปรับปรุง - เริ่มใช้ 16 ก.ย. 63)

โพสต์14 ก.ย. 2563 20:23โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2563 01:22 ]

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ปรับปรุงตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

เอกสารคำร้อง สำหรับยื่นส่งห้องธุรการ

โพสต์10 ส.ค. 2563 19:18โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2563 19:23 ]

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ จากห้องธุรการ
   เรียนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม สามารถดาวโหลดเอกสารต่างๆ ตามที่นี้แนบมานี้ได้         

รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์

โพสต์28 มิ.ย. 2563 23:34โดยมัลลิกา ทุมจันดา

รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 18:31โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 18:34 ]

แบบฟอร์มใบชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์11 มี.ค. 2563 03:27โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 19:17 ]


แบบฟอร์มใบชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเกีรยติบัตรมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง ครั้งที่ ๑๕

โพสต์27 ก.พ. 2563 17:45โดยจุลดิศ คําหว่าน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2563 18:43 ]

ดาวน์โหลดเกีรยติบัตรมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง ครั้งที่ ๑๕  คนคุณภาพเลยพิทยาคม” เฉลิมฉลองบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามไฟล์แนบ

1-10 of 40