การชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

โพสต์30 ก.ย. 2563 18:30โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2563 02:23 ]
    ประชาสัมพันธ์ จากการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม แจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 (รอบที่ 2 ) รายละเอียดตาม link นี้