Download‎ > ‎

ตารางสอน ตารางเรียน ตารางห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2/59 (ปรับปรุง)

โพสต์29 ต.ค. 2559 22:31โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2559 22:33 ]
ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้แก้ไขปรับปรุง ตารางสอนครู ตารางเรียนของนักเรียน
และตารางห้องปฏิบัติการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใหม่
โดยจะเริ่มใช้ตารางที่ปรับปรุงใหม่นี้ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31
Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ต.ค. 2559 22:31