** โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ไม่มีข้อมูลผลสอบ O-NET
Last Update : 
  • ไฟล์ 00-สรุปข้อมูลนักเรียน.xlsx อัพเดตล่าสุด 21/06/62 12:05 สามารถปรับขนาด/ซ่อนคอลัมน์ที่ไม่ใช้งานได้
  • 24/6/62 อัพเดตคะแนนสอบ O-NET โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

Ĉ
องอาจ เกตะวันดี,
20 มิ.ย. 2562 22:05
Ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
18 มิ.ย. 2562 23:41
Ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
18 มิ.ย. 2562 23:41
Ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
18 มิ.ย. 2562 23:41
Ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
18 มิ.ย. 2562 23:41
Ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
18 มิ.ย. 2562 23:41
Ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
18 มิ.ย. 2562 23:41
Ĉ
องอาจ เกตะวันดี,
24 มิ.ย. 2562 00:02
Ĉ
องอาจ เกตะวันดี,
24 มิ.ย. 2562 00:02