Download‎ > ‎

เอกสารการขอเปลี่ยนตัวการแข่งขัน

โพสต์30 ส.ค. 2560 01:49โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 03:58 โดย งาน ICT เลยพิทยาคม ]
เอกสารการขอเปลี่ยนตัว / แก้ไข ชื่อ-สกุล ของผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย

ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
29 ก.ย. 2560 03:57
Comments