Download‎ > ‎

Download เกียรติบัตร การแข่งขัน “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ”

โพสต์8 ต.ค. 2564 09:52โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2564 20:51 ]
Download เกียรติบัตร การแข่งขัน  “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ” ตาม link ด้านล่าง

รหัสกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อรายการม.1-3ม.4-6ม.1-6วันที่เวลา
111ภาษาไทยDownload ปุจฉา วิสัชนา ภาษาไทยให้ “ปัง”/17 ก.ย. 6414.30-15.30
121คณิตศาสตร์Download สอบวัดความรู้/16 ก.ย. 6414.30-15.30
122คณิตศาสตร์Download สอบวัดความรู้/16 ก.ย. 6414.30-15.30
123-126คณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว ประกาศผลการแข่งขัน//10 ก.ย. 6414.30-16.00
123-126คณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว  แจ้งแก้ไขข้อมูลเกียรติบัตร//9 ก.ย. 6414.30-16.00
125คณิตศาสตร์Download คิดเลขเร็ว รอบชิงชนะเลิศ/15 ก.ย. 6414.30-16.00
126คณิตศาสตร์Download คิดเลขเร็ว รอบชิงชนะเลิศ/15 ก.ย. 6414.30-16.00
131วิทยาศาสตร์Download สอบวัดความรู้/13 ก.ย. 6414.30-15.30
132วิทยาศาสตร์Download สอบวัดความรู้/13 ก.ย. 6414.30-15.30
133วิทยาศาสตร์Download ตอบปัญหา "เครื่องมือวิทยาศาสตร์"/14 ก.ย. 6414.30-15.30
134เทคโนโลยีนักวิเคราะห์ข้อมูล/17 ก.ย. 6414.30-16.00
141สังคมศึกษาฯสอบวัดความรู้/17 ก.ย. 6414.30-15.30
142สังคมศึกษาฯไลฟ์สด เกี่ยวกับความรู้รอบตัวทั่วไป/15 ก.ย. 6414.30-15.30
143สังคมศึกษาฯพูดสุนทรพจน์ "คนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง"/16 ก.ย. 6414.30-15.30
144สังคมศึกษาฯพูดสุนทรพจน์ "ต้านทุจริตด้วยหลักความพอเพียง"/16 ก.ย. 6414.30-15.30
151สุขศึกษาและพลศึกษาตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา/14 ก.ย. 6414.30-15.30
152สุขศึกษาและพลศึกษาอย.น้อย/16 ก.ย. 6414.30-15.30
171การงานอาชีพDownload สอบวัดความรู้/13 ก.ย. 6414.30-15.10
181ภาษาอังกฤษFinding Out Truth/8 ก.ย. 6414.30-15.00
182ภาษาอังกฤษFinding Out Truth/8 ก.ย. 6415.00-15.30
183ภาษาอังกฤษQuiz Competition/9 ก.ย. 6414.30-15.00
184ภาษาอังกฤษQuiz Competition/10 ก.ย. 6414.30-15.00
185ภาษาอังกฤษRiddle Games/8 ก.ย. 6415.00-15.30
186ภาษาอังกฤษRiddle Games/10 ก.ย. 6415.00-15.30
187ภาษาจีนตอบปัญหาความรู้จีน/15 ก.ย. 6414.30-15.30

รหัสกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อรายการม.1-3ม.4-6ม.1-6
211ภาษาไทยซุปตาร์วรรณคดีไทยในยุคโควิด ประเภทวิดีโอ/
212ภาษาไทยDownload ซุปตาร์วรรณคดีไทยในยุคโควิด ประเภทภาพนิ่ง/
213ภาษาไทยDownload กวีศรีเลยพิทย์/
214ภาษาไทยDownload กวีศรีเลยพิทย์/
231เทคโนโลยีตอบปัญหา ICT/
232เทคโนโลยีเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์/
233เทคโนโลยีวาดภาพ 2 มิติด้วยคอมพิวเตอร์/
234เทคโนโลยีออกแบบภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม Sketch Up/
235เทคโนโลยีออกแบบ Infographic/
236เทคโนโลยีDownload ภาพถ่าย/
237เทคโนโลยีStop Motion Animation/
261ศิลปะสีสันออนไลน์/
262ศิลปะเฟ้นหานักร้องเสียงดี ร้องเล่นดนตรี วิถีนิวนอมมอล/
263ศิลปะลีลาสร้างสรรค์ สัมพันธ์บทเพลง/
281ภาษาอังกฤษLpk singers and Tiktokers/
282ภาษาจีนเฟ้นหาดาว Tiktokers/
283ภาษาจีนร้องเพลงจีนกลาง/
291แนะแนวจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน/
292แนะแนวDownload ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนวออนไลน์/
293To be Number OneTo be Number One Dancercise/
294To be Number OneTo be Number One Idol/

Comments