การชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์25 ก.ค. 2563 02:00โดยปูริตา จั่นทอง

                ประชาสัมพันธ์ จากการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม แจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตาม link นี้