สรุปข้อมูลผลการเรียนนักเรียน ปี 60

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2560 21:18 องอาจ เกตะวันดี
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.ค. 2560 22:14 องอาจ เกตะวันดี
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2560 19:55 งาน ICT เลยพิทยาคม
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  97 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2560 19:55 งาน ICT เลยพิทยาคม
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2560 19:55 งาน ICT เลยพิทยาคม
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2560 19:55 งาน ICT เลยพิทยาคม
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2560 19:56 งาน ICT เลยพิทยาคม
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2560 19:56 งาน ICT เลยพิทยาคม