การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
Download เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ
การชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบผลการเรียน 1/2561
ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน ปพ.1
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://sesa.obec.go.th/#
http://www.sesao19.go.th/
http://www.loeipeo.go.th/
http://smss-spm19.youweb.info/42012001/index.php
http://www.ksp.or.th/ksp2018/
http://www.sesao19.go.th/web/i-tax/http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://www.facebook.com/loeipit.ac.th
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/activelearning/
http://www.loeipit.ac.th/home/ngan-naeanaew

https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/home/logo_booking.jpg

เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1036 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

 • การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม มีกำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษโครงการจ ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2562 00:44 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ตารางสอบกลางภาค 2/2561  ตารางสอบกลางภาค 2/2561  ดังเอกสารแนบ
  ส่ง 13 ธ.ค. 2561 19:14 โดย กีรติ มูลเมือง
 • การชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561 หมายเหตุ ใบแจ้งการชำระเงินเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้หากต้องการกรอกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แนะนำให้ใช้โปรแกรม Adobe Reader ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 10:51 โดย องอาจ เกตะวันดี
 • ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการจัดงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเร ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 22:18 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • โรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตราผู้สนใจให้กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://goo.gl/GPdgPu  ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 00:16 โดย องอาจ เกตะวันดี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 203 รายการ ดูเพิ่มเติม »