การชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบผลการเรียน 1/2561
ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน ปพ.1

https://www.esan68.sillapa.net/sm-lei1/

http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://sesa.obec.go.th/#
http://www.sesao19.go.th/
http://www.loeipeo.go.th/
http://smss-spm19.youweb.info/42012001/index.php
http://www.ksp.or.th/ksp2018/
http://www.sesao19.go.th/web/i-tax/http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://www.facebook.com/loeipit.ac.th
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/activelearning/
http://www.loeipit.ac.th/home/ngan-naeanaew

https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/home/logo_booking.jpg

เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน

รอบรั้วเลยพิทย์

 • มหกรรมกีฬา เลยพิทย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในมหกรรมกีฬา เลยพิทย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท ...
  ส่ง โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา เลยพิทย์เกมส์ ประจำปี 2561 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกันซ้อมพิธีเปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา เลยพิทย์เกมส์ ประจำปี 2561 ณ ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 06:06 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • มหกรรมกีฬาเลยพิทย์เกมส์ "61 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายบัวแวว โครตนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ในการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเลยพิทย์เกมส์ "61 ให้เป ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 20:01 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • โครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เหล่ากาชาดจังหวัดเลยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" วันที่ 12 ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2561 20:53 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ณ โรงเรียนเลยอนุกูลว ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2561 04:54 โดย พิทยา พรหมปัญญา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 983 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 201 รายการ ดูเพิ่มเติม »