ดาวน์โหลด ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

http://1.179.191.156/semester2551/               http://1.179.191.156/pp1/
**** ใช้รหัสนักเรียน 5 หลักเป็น "หมายเลขประจำตัว" และใช้ วัน/เดือน/ปี เกิด เป็นรหัสผ่าน เช่น 08/09/2540 ****

ประกาศรายชื่อนักเรียนคาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ปี 2560
** นักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ให้พิมพ์แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวจากเว็บไซต์ http://gpa.loeipit.ac.th/pp1 **

http://www.moe.go.th/moe/th/home/http://www.sesao19.go.th/http://www.ksp.or.th/ksp2013/
http://www.sesao19.go.th/web/i-tax/http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://www.facebook.com/loeipit.ac.th
http://www.loeipit.ac.th/home/ngan-naeanaew
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/car1

https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/home/logo_booking.jpg

เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน

รอบรั้วเลยพิทย์

 • กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพก ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2561 01:19 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2561 07:06 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • มอบทุนนายแพทย์สมบัติ แสนทอง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ด้วยนายแพทย์สมบัติ แสนทอง มอบทุนให้กับนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประจำทุกๆปี โดยในปีการศึกษา 2561 ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2561 06:56 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • โรงเรียนเลยพิทยาคมรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบ เกียรติบัตรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบเกียรติบ ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2561 20:16 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ประจำปี 2561 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ประจำปี 2561 1. คุณครูขวัญชนก บุญประคอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. คุณครูจันทร์หล้า น ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2561 20:15 โดย พิทยา พรหมปัญญา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 823 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 189 รายการ ดูเพิ่มเติม »