ดาวน์โหลด ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

http://1.179.191.156/semester2551/               http://1.179.191.156/pp1/
**** ใช้รหัสนักเรียน 5 หลักเป็น "หมายเลขประจำตัว" และใช้ วัน/เดือน/ปี เกิด เป็นรหัสผ่าน เช่น 08/09/2540 ****

ประกาศรายชื่อนักเรียนคาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ปี 2560
** นักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ให้พิมพ์แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวจากเว็บไซต์ http://gpa.loeipit.ac.th/pp1 **

http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://sesa.obec.go.th/#
http://www.sesao19.go.th/
http://www.loeipeo.go.th/
http://smss-spm19.youweb.info/42012001/index.php
http://www.ksp.or.th/ksp2013/
http://www.sesao19.go.th/web/i-tax/http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://www.facebook.com/loeipit.ac.th
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/activelearning/
http://www.loeipit.ac.th/home/ngan-naeanaew

https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/home/logo_booking.jpg

เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 947 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 198 รายการ ดูเพิ่มเติม »