งานแนะแนว

กิจกรรม พี่พบน้อง สายใยรักและผูกพัน น้องพี่สีน้ำเงินชมพู (รักสถาบัน)

โพสต์13 พ.ย. 2565 20:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2565 20:04 ]

กิจกรรม พี่พบน้อง สายใยรักและผูกพัน น้องพี่สีน้ำเงินชมพู (รักสถาบัน) โดย นางสาวจิตรสุภา ห้วยหงษ์ทอง ศิษย์เก่า ม.6/2   นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์  มาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆร่วมสถาบัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2565  ที่ห้องแนะแนว คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบ Portfolio และ Quota

โพสต์6 พ.ค. 2564 05:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2564 05:56 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบ Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบQuota มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสต์3 พ.ค. 2564 06:21โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2564 06:22 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบQuota มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศจากงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:08โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศจากงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม

นักเรียนที่สนใจสมัครโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แจ้งความประสงค์ที่ครูแนะแนวภายในวันที่ 18 ต.ค. 2560 โดยดูรายละเอียดทาง www.reg.tu.ac.th

ประกาศ จากงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ต.ค. 2560 06:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2560 07:34 ]

ประกาศ งานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียนที่สนใจสมัครรอบ Portfolio รอบที่1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่องานแนะแนวภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

ประกาศจากงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปี 2560

โพสต์2 ต.ค. 2560 02:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 02:31 ]

ประกาศจากงานแนะแนว
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสมัครดูรายละเอียดทางอินเตอร์เน็ต และลงชื่อสมัครได้ที่งานแนะแนว ภายในวันที่ 5 ต.ค. 60 ภายในเวลา 12.00 น. *ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์* คลิกรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศจากงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ก.ย. 2560 18:03โดยพิทยา พรหมปัญญา

1. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://scholar2.ocsc.go.th ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. - 10 ต.ค. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว
2. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา โครงการช้างเผือก สมัครทาง Internet วันที่ 2 - 24 ต.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว
3. นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจศึกษาต่อ คณะการสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ติดต่องานแนะแนว ในวันที่ 2 ตุลาคม 60 เท่านั้น
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดูรายละเอียดและลงชื่อสมัครที่งานแนะแนว วันที่ 2-10 ตุลาคม 60 เท่านั้นเพราะโรงเรียนต้องคัดเลือก นักเรียนส่งสมัครได้ 10 คน

ประกาศจากงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ก.ย. 2560 09:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2560 10:09 ]

ประกาศจากงานแนะแนว
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่สนใจศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่งานแนะแนว
2. โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9 เชิญชวนนักเรียนที่สนใจอยากศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ โต้วาที และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานแนะแนว
3. ข่าวจากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เอกสารตามรายละเอียดแนบ

ประกาศงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ก.ย. 2560 02:41โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศงานแนะแนว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รอบ Portfolio สมัครที่งานแนะแนว ดังนี้

   ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560

   ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 25 มกราคม 2560

หลักฐานการสมัคร

1.       ใบสมัครของ ม.ราชภัฎเลย

2.  แบบสรุปข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงาน                                                                                                                                                      ( *หมายเหตุรับได้ที่งานแนะแนว )

3.       ใบ ปพ.1 เกรด 4 ภาคเรียน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

5.       รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป

6.       เงินค่าสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ *แฟ้มสะสมผลงานให้นำไปยื่นในชั้นสอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาและสาธารณ

สุขศาสตร์รับรอง 2 โควตาใช้คะแนน  GAT,PAT คะแนน O-NET คะแนน GPA แล้วแต่คณะ/สาขาวิชา

กำหนดซึ่งจะรับสมัคร 12-28 ก.พ. 61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1-10 of 11