ประกาศจากงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ก.ย. 2560 18:03โดยพิทยา พรหมปัญญา
1. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://scholar2.ocsc.go.th ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. - 10 ต.ค. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว
2. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา โครงการช้างเผือก สมัครทาง Internet วันที่ 2 - 24 ต.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว
3. นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจศึกษาต่อ คณะการสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ติดต่องานแนะแนว ในวันที่ 2 ตุลาคม 60 เท่านั้น
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สนใจศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดูรายละเอียดและลงชื่อสมัครที่งานแนะแนว วันที่ 2-10 ตุลาคม 60 เท่านั้นเพราะโรงเรียนต้องคัดเลือก นักเรียนส่งสมัครได้ 10 คน
Comments