ประกาศ งานแนะแนวโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์23 ก.ย. 2560 09:43โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2560 10:09 ]
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานแนะแนว
2.นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
www.admissions.kku.ac.th
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสอบเรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหารโครงการช้างเผือกโรงเรียนนวมินทกษัตริยาธิราชรับสมัครวันที่ 2-31 ตุลาคม 2560 ที่ กองบิน 23 อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว
4.นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดูรายละอียดได้ที่งานแนะแนว
5.นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงชื่อติวกับ บ. สหพัฒน์ โครงการติวมาม่า ในวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม เวลา 08.30-16.30 น.
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเด็กดีมีที่เรียนสมัครงานแนะแนววันที่ 2-10 ตุลาคม 2560 ส่ง
Portfolio วันที่ 6 ตุลาคม 2560  

 

Comments