ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบQuota มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสต์3 พ.ค. 2564 06:21โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2564 06:22 ]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบQuota มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Comments