ประกาศ
ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2561
ระบบการบันทึกใบสมัครในเว็บไซต์จะปิดให้บริการ
ในช่วงเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

เนื่องจากจะเปิดระบบบันทึกข้อมูลให้เฉพาะนักเรียนที่มาสมัคร
ในวันดังกล่าว ภายในโรงเรียนเท่านั้น
โดยสามารถมาบันทึกข้อมูลใบสมัครได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์
อาคาร 5 (ชั้น 1) โรงเรียนเลยพิทยาคม
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

สำหรับการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
จะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลใบสมัครออนไลน์
โทร. 0810538088 (ครูองอาจ เกตะวันดี)