ประกาศผลการตอบปัญหา ICT

ประกาศผลการตอบปัญหา ICT

นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับของรางวัลที่ห้องคอม 511 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไม่เกิน 14.00 น.

ระดับ ม.ต้น

ลำดับที่

ชื่อผู้เล่น

คะแนน

1

กิตติทัต

15610

2

ธนพล

14210

3

พสิษฐ์

13960

4

Peerawat Sonsutar

14250

5

พัทธนันท์

13380

6

อัจฉรา

13610

7

ชัยยศ

13780

8

พรหมพร

13720

9

โชติชยุตม์

13420

10

ศิวกร

13320


ระดับ ม.ปลาย

ลำดับที่

ชื่อผู้เล่น

คะแนน

1

ณภัทร

16250

2

PeeRaPaTT

16120

3

peeranattt

12810

4

Arika Maki

14480

5

Tanarit

12610

6

Sirapop

13390

7

Nudtaporn

12260

8

Arata

11630

9

orawan

11380

10

ohplatoo

11260

Comments