ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วเลยพิทย์

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานหลักส ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2562 06:43 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คล ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2562 06:21 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • ประชุมชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมประชุมชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนช ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2562 06:07 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • SECOND GEP LITERARY-MUSICAL CONTEST 2019 SECOND GEP  LITERARY-MUSICAL CONTEST 2019 (LitMus) "Shaping Better 21 st Century Learners with English " February 14, 2019, 8.00 am to 4.00 pm Loeipittayakom School Hall คลิกภาพก ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2562 00:54 โดย พิทยา พรหมปัญญา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1080 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศและคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 208 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »