ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วเลยพิทย์

 • การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายบัวแวว โคตรนริทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  ในโอกาสเร ...
  ส่ง โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายนิกร สุรนาทชยานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2562 20:17 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสการเร ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2562 19:36 โดย พิทยา พรหมปัญญา
 • การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2562 09:24 โดย พิทยา พรหมปัญญา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1125 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศและคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 234 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »