รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 08:17โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ และมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม  ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวพัชมล ราวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  2. นางสาวชนิดา กันทะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  3. นางสาวจันฐริกา คําเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  4. นางสาวฐิตินันท์ ศรีหะสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  5. นางสาววรัญญา ราชโยธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  6. นางสาวจีระนันท์ รามศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 การนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีคุณครูศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิ, คุณครูขัวญฤทัย ทองอินทร์  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดําเนินการฝึกซ้อมนักเรียนจนประสบความสำเร็จ นำชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ มาสู่โรงเรียน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไป คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประกวดคลิปสั้น สื่อสร้างสรรค์ "รู้เท่าทันสื่อ"

โพสต์19 มิ.ย. 2561 07:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 07:59 ]


นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม GAMBLE จากโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้แก่ นายสุวรรณภูมิ ปัดสาพันธุ์ นายวรากร เตชะจารุวิทย์ และนายภรภัทร สมพงษ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดคลิปสั้น สื่อสร้างสรรค์ "รู้เท่าทันสื่อ" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และได้รับมอบรางวัลชนะเลิศจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ที่ผ่านมา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ จากกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 07:33โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ จากกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อการจบหลักสูตรตามกำหนด(เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 มิ.ย. 2561 09:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2561 09:07 ]

นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อการจบหลักสูตรตามกำหนด(เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนจักราชวิทยา และ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

โพสต์15 มิ.ย. 2561 10:01โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาคมเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนจักราชวิทยา และ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ค่ายการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA และเสริมทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มิ.ย. 2561 09:36โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดค่ายการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA และเสริมทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเสื้อแจ็คเก็ต ให้เจ้าหน้าตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

โพสต์14 มิ.ย. 2561 08:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 09:41 ]

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเสื้อแจ็คเก็ต ให้เจ้าหน้าตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย
เพื่อเป็นการขอบคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางเข้าออกโรงเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าเรียนในแต่ละวัน คลิกภาพกิจกรรมตามที่นี่

พิธีไหว้ครู "นอบน้อม คาราวะ ศรัทธา บูชาครู" ประจำปี 2561

โพสต์14 มิ.ย. 2561 00:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 03:06 ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู "นอบน้อม คาราวะ ศรัทธา บูชาครู" โรงเรียนเลยพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ภาพกิจกรรมทำพานไหว้ครู ภาพกิจกรรมผลัดที่ 1 ม. 1,ม.6 ภาพกิจกรรมผลัดที่ 2 ม. 3, ม. 4
ภาพกิจกรรมผลัดที่ 3 ม. 2, ม. 5

คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

โพสต์13 มิ.ย. 2561 09:10โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 857