รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

การประเมินขอมีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวดวงสุดา สุปมา กรรมการประเมิน 1. นายธวัช มูลเมือง ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคม 2. นายวิชัย ปุรัน ผอ.โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 3. นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

โพสต์16 พ.ย. 2560 05:49โดยมนตรี เจดีย์

การประเมินขอมีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวดวงสุดา สุปมา กรรมการประเมิน 1. นายธวัช มูลเมือง ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคม 2. นายวิชัย ปุรัน ผอ.โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 3. นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา [ คลิกดูรูปภาพ ] [ คลิกดูรูปภาพ ]

มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์14 พ.ย. 2560 06:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2560 06:06 ]

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยได้การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 การทดสอบทักษะวิชาการวิชาภาษาไทย บริษัท TOP TEST Center จำกัด ครั้งที่ 15 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1.การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ต้น
2.การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย
3.โครงงานคุณธรรม ม.ต้น
4.โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย
5.ตอบปัญหารัฐศาสตร์
6.ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ม.ต้น
7.ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ม.ปลาย
8. การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ต้น
9.การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย
10.การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ครั้งที่ 7
11.การแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
12.การทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษา
13.เกียรติบัตรผู้สนับสนุนและรณรงค์ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือภัยน้ำท่วม ปี2560
14.การออกแบบปกสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
15.การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี โดยศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เลย
16.โครงงานประวัติศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มอบเกียรติบัตร โครงการ ยุวชนช่อสะอาด ตามรอยพ่อ ต่อรอยธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์9 พ.ย. 2560 18:39โดยมนตรี เจดีย์

มอบเกียรติบัตร โครงการ ยุวชนช่อสะอาด ตามรอยพ่อ ต่อรอยธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 17-27 ตุลาคม 2560 ณ วัดบางขวาง ตำบล สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่ง เด็กชายณัฐวุฒิ  รันรัติยา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/9 โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เป็นตัวแทน จังหวัดเลย  ได้บรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน 89 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560  เป็นตัวแทนของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมมูลนิธิต่อต้านทุจริต 12 คน ทั่วประเทศได้ไปบรรพชาสามเณรที่ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 2 ธันวาคม 2560   [ คลิกดูรูปภาพกิจกรรม ]  [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:31โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding : MOU ) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์6 พ.ย. 2560 20:20โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding : MOU ) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพืี้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ ในวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าเสาธง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์6 พ.ย. 2560 20:13โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมืื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้โอวาทนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์1 พ.ย. 2560 20:01โดยพิทยา พรหมปัญญา

ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.นางสาวจีระนันท์ ธรรมโชดก    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒.นางสาวชญานี แก้วกัลยา        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓.นายธนกฤต จันทร์อ้วน            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขามแก่นนคร ที่มาศึกษาดูงาน OBECQA

โพสต์1 พ.ย. 2560 01:34โดยมนตรี เจดีย์

โรงเรียนเลยพิทยาคม  ยินดีต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขามแก่นนคร ที่มาศึกษาดูงาน OBECQA  ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา  โรงเรียนเลยพิทยาคม  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ 

โครงการของหายได้คืน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์31 ต.ค. 2560 01:29โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในโครงการของหายได้คืน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 642