รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

ผลการเลือกตั้ง ประธานนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 คือเบอร์ 2 พรรค ภูภัทรัฐ นางสาวภูซาน ศรีแสงรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11 ผลคะแนน 1,118 คะแนน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 มิ.ย. 2562 06:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2562 06:42 ]

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ชี้แจงการดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์24 มิ.ย. 2562 06:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2562 06:20 ]

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ชี้แจงการดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 97 วัดศรีทีปาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โพสต์22 มิ.ย. 2562 02:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2562 19:31 ]

 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง) 
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 97 วัดศรีทีปาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01 คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 02 

การปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) คู่จังหวัดเลย - หนองบัวลําภู ประจําปีการศึกษา 2562

โพสต์21 มิ.ย. 2562 19:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 23:57 ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (SMTE) คู่จังหวัดเลย - หนองบัวลําภู ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงแรมอุ่นรัก ริมโขง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 02

การนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพครูรหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์21 มิ.ย. 2562 03:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 03:57 ]

นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพครูรหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562

โพสต์21 มิ.ย. 2562 03:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 03:57 ]

นางสาวธัญญาวรรณ โพธิปัสสา ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 นำผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เบอร์ 1.นางสาวปฏิพร ดอนอินทร์ม.5/7 พรรคพรฏิพัฒน์ เบอร์ 2.นางสาวภูซาน ศรีแสงรัตน์ ม.5/11 พรรคภูภัทรัฐ เบอร์ 3.นายเชษฐา พิกุลทอง ม.5/5 พรรคเชษฐ์อารัณย์ นำทีมงานว่าที่คณะกรรมการนักเรียน หาเสียงเลือกตั้งบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 21 มิถุนายน 2562 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

The project generates sufficient for a family, school and community

โพสต์21 มิ.ย. 2562 02:57โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน The project generates sufficient for a family, school and community. ปลุกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่น Raise awareness against corruption มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนเลยพิทยาคม Foundation of Sufficiency Ecomomy family in conjunction with Loeipittayakom School วันที่ 21 มิถุนายน 2562 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

Repeat study

โพสต์19 มิ.ย. 2562 23:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 23:18 ]

นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน เพื่อการจบหลักสูตรตามกำหนด (เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 1187