รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โพสต์15 ก.พ. 2562 06:43โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 ก.พ. 2562 06:21โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ประชุมชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 06:07โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมประชุมชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

SECOND GEP LITERARY-MUSICAL CONTEST 2019

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:54โดยพิทยา พรหมปัญญา

SECOND GEP  LITERARY-MUSICAL CONTEST 2019 (LitMus) "Shaping Better 21 st Century Learners with English " February 14, 2019, 8.00 am to 4.00 pm Loeipittayakom School Hall คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

รางวัลชมเชยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 00:50 ]

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561  ได้รับรางวัลชมเชยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561   คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

มอบทุนจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานกองทุนศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:40โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานกองทุนศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษา ประเภท ต่อเนื่อง จำนวน 8 ทุน รวม 57,000 บาท โดยได้รับการประสานงานจากนายวัชระ น้อยมี ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมผลการแข่งขันกีฬา

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:32โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมผลการแข่งขัน 1. "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง." โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 2. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เซปักตะกร้อ และเทนนิส ป 3. โครงการของหายได้คืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:20โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 00:23 ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางทัศนศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 00:14 ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางทัศนศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1. กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีตามโครงการน้อมนําพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ในงาน “การศึกษาเลยก้าวไกล Thailoei 4.0”  2. กิจกรรมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561  3. กิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปะนานาชาติในโครงการ PMAC World Art Contest 2019 4.รางวัลชนะเลิศ การออกแบบตราสัญลักษณ์ ในงานศิลปะสายหมอกและดอกไม้ เมืองเลย 2019 5. มหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ครั้งที่ 68 6. มหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โครงการ ''จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ "

โพสต์13 ก.พ. 2562 04:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 04:36 ]

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562  คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม และเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ ในโครงการ ''จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 1080