รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

TCAS Portfolio SM2019

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา

กิจกรรมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย (TCAS Portfolio) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย SM วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (734) อาคารสุพรรณิการ์ คลิกภาพกิจกรรม  วันที่ 24  วันที่ 25

โรงเรียนเลยพิทยาคม งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2019)

โพสต์โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม งานคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World robot olympiad 2019 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ MCC Hall เดอะมอลล์โคราช

L.P.K. Music Awards 2019

โพสต์22 ส.ค. 2562 06:28โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน L.P.K. Music Awards 2019 ในมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง ครั้งที่ 15 คนคุณภาพเลยพิทยาคม” 
เฉลิมฉลองบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2562  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

โพสต์22 ส.ค. 2562 06:18โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2562 06:21 ]

นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 62 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดย ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดเลย ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2.เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและคุณธรรม ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีที่ 37 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระ อารามหลวง ได้แก่ การประกวดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับสถานศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภทบุคคล และประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งการประกวดนิทรรศการ ระดับสถานศึกษา ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมนักเรียน 5 คน สามารถคว้า รางวัลชนะเลิศ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ติวเข้ม เติมเต็มความรู้

โพสต์21 ส.ค. 2562 01:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2562 05:30 ]

นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่   ภาพกิจกรรมวันที่ 22

กิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร โรงเรียนเลยพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ส.ค. 2562 02:27โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 02:37 ]

นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธาน การนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ ทุจริตศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม งานบูรณาการแบบครบวงจร โรงเรียนเลยพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม   
บูรณาการแบบครบวงจร ม.1  บูรณาการแบบครบวงจร ม.2  บูรณาการแบบครบวงจร ม.3  VTR กิจกรรมบูรณาการ ม.3 

Engenius

โพสต์20 ส.ค. 2562 02:10โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 02:11 ]

นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวอริศรา โยทองยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius จะเดินทางไปศึกษาที่เมือง Flint รัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี ขอให้เดินทางปลอดภัย มีความสุขกับชีวิตในต่างประเทศและประสบความสำเร็จในการเรียน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มอบโล่รางวัล O-net เต็ม 100

โพสต์19 ส.ค. 2562 08:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 08:20 ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบโล่รางวัลให้กับนาย นรินทร์ จันทร์สวัสดิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคมที่สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 ระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนเลยพิทยาคมและสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสอบได้ที่ 1 ครูคณิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย คณะครุศาสตร์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 08:11โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 08:19 ]

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานกองทุนศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 1. มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของวงดนตรีสากล โรงเรียนเลยพิทยาคม(วงทันสะไหม) ที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี  Hotwave Music Awards 2019 ที่กรุงเทพมหานครฯ ในระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  2. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาได้มอบเงินหนึ่งแสนบาทในการก่อสร้างอาคารดนตรีร่วมใจ ยังไม่แล้วเสร็จ 3. มอบเงินในการก่อสร้างอาคารดนตรีร่วมใจอีกเพิ่มเติมจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์17 ส.ค. 2562 22:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 01:55 ]

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม 

1-10 of 1254