รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

7 ประสบการณ์ชีวิต คล้องดวงจิต เลยพิทยาคม

โพสต์25 ก.ย. 2563 22:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2563 22:50 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 " 7 ประสบการณ์ชีวิต คล้องดวงจิต เลยพิทยาคม " 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม   คลิกภาพกิจกรรม เช้า ชุดที่ 01
                  คลิกภาพกิจกรรม เย็น ชุดที่ 01 ชุดที่ 02 

กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์25 ก.ย. 2563 22:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2563 22:49 ]

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 นักเรียนและคณะครูผู้กำกับกองลูกเสือ- เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วย นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเหตุอุทุกภัยจากพายุฤดูร้อนซินลากู

โพสต์24 ก.ย. 2563 03:18โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 03:23 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเหตุอุทุกภัยจากพายุฤดูร้อนซินลากู วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยมีวินัย

โพสต์21 ก.ย. 2563 09:27โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2563 09:27 ]

การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยมีวินัย (คาบที่ 8-9 )  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ  หอประชุมอาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

STEM Education 2020

โพสต์19 ก.ย. 2563 10:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2563 09:45 ]

โครงการ English Program โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ร่วมกับบริษัท EQ Group จัดกิจกรรม STEM Education 2020 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 โดยมีนายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธาน ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 19 วันที่ 20 

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

โพสต์15 ก.ย. 2563 06:08โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2563 06:20 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โพสต์11 ก.ย. 2563 01:38โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2563 01:39 ]

เมื่อวันที่ 11 กันยนยน 2563 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โพสต์10 ก.ย. 2563 02:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 02:57 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบายประจำภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์10 ก.ย. 2563 02:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 02:38 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบายประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โครงการ"พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเยาวชน"ผู้ว่าฯ น้อย ปีที่ 3"

โพสต์5 ก.ย. 2563 22:31โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2563 22:31 ]

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เข้ามาให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ได้เข้าร่วมโครงการ"พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเยาวชน"ผู้ว่าฯ น้อย ปีที่ 3" ในโอกาสที่ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และได้เข้าเยี่ยมชมการแสดงวงโปงลางโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 1442