รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 08:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 08:48 ]

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เช้า-บ่าย อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม A และกลุ่ม B ปีการศึกษา 2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 00:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2563 07:15 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม A และกลุ่ม B ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรม  วันที่ 23 ม.2 
วันที่ 24 ม.5 วันที่ 25 ม.3 วันที่ 26 ม.6 วันที่ 30 ม.1 และ ม.4

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โพสต์24 มิ.ย. 2563 00:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 00:18 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ยินดีต้อนรับ คุณครูจริยา พรหมรักษา

โพสต์19 มิ.ย. 2563 20:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2563 20:56 ]

ยินดีต้อนรับ คุณครูจริยา พรหมรักษา ครูแนะแนว สู่รั่วน้ำเงินชมพู โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่  19 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 09:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 07:09 ]

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 12  วันที่ 13  วันที่ 14 วันที่ 15

คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์6 มิ.ย. 2563 06:18โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 06:22 ]

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกภาพกิจกรรมตาม ที่นี่

โรงเรียนเลยพิทยาคม จำหน่ายระเบียบการ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 มี.ค. 2563 00:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2563 01:04 ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม  จำหน่ายระเบียบการ (ล่วงหน้า) การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.   ณ ห้องวิชาการ  อาคารจามจุรี (อาคาร 4)   และจำหน่ายระเบียบการ และรับสมัครนักเรียน (ตามปฏิทิน) การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 วันที่  21 – 25 มีนาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  อาคาร 25 ปี  เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์14 มี.ค. 2563 07:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 19:43 ]

มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ GEP   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE, SM และ ICE   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 14-15  มีนาคม 2563 และ ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม ม.1  คลิกภาพกิจกรรม ม.4 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

โพสต์11 มี.ค. 2563 22:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2563 08:27 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โครงการค่ายอบรมเยาวชนคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 มี.ค. 2563 07:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 07:26 ]

โครงการค่ายอบรมเยาวชนคนดี  มีวินัย  ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562   ในระหว่างวันที่  2-4  มีนาคม  2563  ณ  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  28 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

1-10 of 1418