รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์17 ม.ค. 2563 22:42โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2563 22:43 ]

นายโสภณ สุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการเปิดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

โพสต์17 ม.ค. 2563 08:01โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2563 08:02 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

วันครู "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64

โพสต์15 ม.ค. 2563 22:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2563 22:12 ]


นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมนำคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม วันครู "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01 ชุดที่ 02 

การแข่งขันฟุตบอล โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเลยพิทยาคม VS โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ครั้งที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์15 ม.ค. 2563 05:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2563 22:20 ]

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเลยพิทยาคม VS โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ครั้งที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01 ชุดที่ 02

การแข่งขันฟุตบอลและแชร์บอลครูโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเลยพิทยาคม VS โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

โพสต์14 ม.ค. 2563 07:36โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2563 22:19 ]

การแข่งขันฟุตบอลและแชร์บอลครูโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเลยพิทยาคม VS โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01  ชุดที่ 02 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

โพสต์14 ม.ค. 2563 00:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2563 08:01 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01 ชุดที่ 02 

ทัศนศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์13 ม.ค. 2563 06:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 06:06 ]

ทัศนศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   วันเสาร์ที่  11 มกราคม  2563 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

การประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประชุมชี้แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์12 ม.ค. 2563 20:42โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 20:43 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  CEFR นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประชุมชี้แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ อาคาร 25 เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปี 2563

โพสต์10 ม.ค. 2563 05:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2563 23:48 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วันที่ 10  มกราคม 2563   โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01 
ชุดที่ 02 ชุดที่ 03 ชุดที่ 04 ชุดที่ 05

How To ทิ้ง..อย่างไรให้มีประโยชน์

โพสต์8 ม.ค. 2563 06:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 06:56 ]

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนจึงรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปเป็นสื่อการทำอักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอด (How To ทิ้ง..อย่างไรให้มีประโยชน์) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

1-10 of 1362