รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

ประชุมชี้แจงความเข้าใจ เรื่อง การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.21

โพสต์18 ต.ค. 2562 09:18โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 09:59 ]

ประชุมชี้แจงความเข้าใจ เรื่อง การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.21 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์14 ต.ค. 2562 06:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2562 06:43 ]

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

โพสต์7 ต.ค. 2562 03:08โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 03:09 ]

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วิทยาเขตหลักเมืองเลย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์7 ต.ค. 2562 02:58โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 03:04 ]

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วิทยาเขตหลักเมืองเลย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

รายงานผลปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

โพสต์2 ต.ค. 2562 06:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2562 06:53 ]

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการรายงานผลปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์1 ต.ค. 2562 08:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2562 08:14 ]

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สพม.19

โพสต์29 ก.ย. 2562 20:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 23:05 ]

นายณัฐพล ดวงท้าวเศษรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยทีมวิทยากรโรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 -1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การอบรมปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์28 ก.ย. 2562 03:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 04:29 ]

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 734 อาคารสุพรรณิการ์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่   คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 29

World-class Standard School Symposium 2019

โพสต์24 ก.ย. 2562 08:25โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตราฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองและโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โพสต์24 ก.ย. 2562 08:18โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2562 08:21 ]

นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองและโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

1-10 of 1285