รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

กิจกรรมการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมหน้าเสาธง การเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 เม.ย. 2561 08:50โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะให้โอวาทในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและการปฏิบัติตนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์17 เม.ย. 2561 22:23โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โรงเรียนเลยพิทยาคม มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์7 เม.ย. 2561 09:08โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2561 08:18 ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในวันที่ 7 เมษายน 2561 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 เมษายน 2561 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ภาพกิจกรรม วันที่ 7 เมษายน 2561
ภาพกิจกรรม วันที่ 8 เมษายน 2561

งานสงกรานต์ไทเลยและพิธี "สรงน้ำพระและรดน้ำผู้อาวุโส" เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 เม.ย. 2561 23:33โดยพิทยา พรหมปัญญา

งานสงกรานต์ไทเลยและพิธี "สรงน้ำพระและรดน้ำผู้อาวุโส" เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ๗ (สุพรรณิการ์) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของชาวไทย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่  ชุดที่ ๐๑  ชุดที่ ๐๒

การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1/2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 20:38โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบนิเวศวิทยา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โพสต์3 เม.ย. 2561 06:50โดยพิทยา พรหมปัญญา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบนิเวศวิทยา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 2 เมษายน 2561

โพสต์2 เม.ย. 2561 09:08โดยพิทยา พรหมปัญญา

 
นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

โพสต์31 มี.ค. 2561 08:25โดยพิทยา พรหมปัญญา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะครูร่วมกิจกรรม   " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"  โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์30 มี.ค. 2561 01:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 01:17 ]

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเลยพิทยาคม ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิททยาคม 
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ ๐๑ ชุดที่ ๐๒ ชุดที่ ๐๓ ชุดที่ ๐๔

1-10 of 807