รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต ]

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายบัวแวว โคตรนริทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  ในโอกาสเรียนปรับความรู้พื้นฐานระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์19 เม.ย. 2562 20:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 20:17 ]

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายนิกร สุรนาทชยานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่องโครงการของหายและได้คืน ในโอกาสเรียนปรับความรู้พื้นฐานระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์18 เม.ย. 2562 19:35โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2562 19:36 ]

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสการเรียนปรับความรู้พื้นฐานระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์18 เม.ย. 2562 09:22โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2562 09:24 ]

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสการเรียนปรับความรู้พื้นฐานระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประชุมเพื่อจัดสร้างศูนย์ศิลป์

โพสต์9 เม.ย. 2562 08:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 08:10 ]

การประชุมเพื่อจัดสร้างศูนย์ศิลป์ เลยพิทยาคม โดยสมาคมผู้ปกครองและครูเลยพิทยาคม งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000 บาท คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

การติดตามการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 เม.ย. 2562 20:27โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 20:29 ]

การติดตามการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม ศูนย์ประงานงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคาร จามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 เม.ย. 2562 08:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 20:21 ]

การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม  วันที่ 8  วันที่ 9

การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์8 เม.ย. 2562 07:52โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 07:54 ]

การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 เมษายน 2562  ณ อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

สืบสานสงกรานต์ไทเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูเลยพิทยาคม ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 00:50 ]

สืบสานสงกรานต์ไทเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูเลยพิทยาคม ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนเลยพิทยาคม 5 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม  ชุดที่01  
ชุดที่02 ชุดที่03

คุณวิไลลักษณ์ ศรียามอบเงินทุนสนับสนุนต่อเติมอาคารดนตรีสากล

โพสต์3 เม.ย. 2562 21:06โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 21:09 ]

นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารรับมอบทุนจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียามอบเงินทุนสนับสนุนต่อเติมอาคารดนตรีสากลจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณครูวัชระ น้อยมี ผู้ประสานงานมอบทุน ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 1125