รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

โรงเรียนเลยพิทยาคม จำหน่ายระเบียบการ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 มี.ค. 2563 00:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2563 01:04 ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม  จำหน่ายระเบียบการ (ล่วงหน้า) การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.   ณ ห้องวิชาการ  อาคารจามจุรี (อาคาร 4)   และจำหน่ายระเบียบการ และรับสมัครนักเรียน (ตามปฏิทิน) การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 วันที่  21 – 25 มีนาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  อาคาร 25 ปี  เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์14 มี.ค. 2563 07:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 19:43 ]

มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ GEP   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE, SM และ ICE   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 14-15  มีนาคม 2563 และ ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม ม.1  คลิกภาพกิจกรรม ม.4 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

โพสต์11 มี.ค. 2563 22:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2563 08:27 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

โครงการค่ายอบรมเยาวชนคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 มี.ค. 2563 07:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 07:26 ]

โครงการค่ายอบรมเยาวชนคนดี  มีวินัย  ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562   ในระหว่างวันที่  2-4  มีนาคม  2563  ณ  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  28 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

การประชุมพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์2 มี.ค. 2563 05:51โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 07:17 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรีบนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

รายงานผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์27 ก.พ. 2563 18:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2563 18:51 ]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการรายงานผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกภาพกิจกรรมตามที่นี่

การประชุมวิชาการ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษา

โพสต์26 ก.พ. 2563 09:24โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 09:26 ]

นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมวิชาการ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โพสต์25 ก.พ. 2563 08:02โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2563 08:04 ]

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ    เวลา 13.00 น. ที่ห้อง lS อาคารจามจุรี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
 

คณะกรรมการนิเทศติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

โพสต์25 ก.พ. 2563 07:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2563 07:57 ]

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการนิเทศติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาติดตามและนิเทศ ณ ห้องประชุมจามจุรี  อาคารจามจุรี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP EP SM SMTE ICE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ก.พ. 2563 22:25โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 09:16 ]

การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP EP SM SMTE ICE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ วันที่ 22
วันที่ 23 วันที่ 24 วันที่ 25 วันที่ 26

1-10 of 1412