รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor : YC

โพสต์11 ธ.ค. 2562 21:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 21:56 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ครั้งที่ 69 ในการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor : YC  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ได้รางวัลชนะเลิศ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 มอบเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562  ณ 
บริเวณหน้าเสาธง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 21:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 21:31 ]

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีความซื่อสัตย์ (ทุนการศึกษาคุณครูสุนทรี ศิริสวัสดิ์)จำนวน 6 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและครูคนใหม่ ประจำปี 2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:20โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 19:25 ]

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม นำโดยนายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูโรงเรียนเลยพิทยาคมดังนี้
1.นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 2. นางพรทิพย์ ใจวงศ์ ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้พลศึกษา 3.นางอุทุมพร คูณเมือง ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกร จันทนา ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5. นางสาวประภัสสร แก้วพิรารมย์ ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6. นายสุรรัตน์ คงขุนทด ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

กิจกรรมค่ายภาษาจีน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ICE

โพสต์11 ธ.ค. 2562 00:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 00:42 ]

กิจกรรมค่ายภาษาจีน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ICE ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ต้อนรับคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์9 ธ.ค. 2562 08:43โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2562 08:43 ]

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคุณครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนเลยพิทยาคม 1.คุณครูรัตติกร จันทนา 2.คุณครูสุวัฒน์ คงขุนทด 3. คุณครูอุทุมพร คูณเมือง 4.คุณครูประภัสสร แก้วพิลารมย์ ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ประชุมเตรียมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69

โพสต์9 ธ.ค. 2562 08:39โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2562 08:40 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาท นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเลยพิทยาคม ทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ที่กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่  12-14  ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2562 00:36 ]

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โพสต์4 ธ.ค. 2562 22:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 22:01 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

Father's Day051262

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:53โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ "

โพสต์4 ธ.ค. 2562 08:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 08:44 ]

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ "ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

1-10 of 1328