รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

ติดตามการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19

โพสต์5 ม.ค. 2564 08:35โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2564 08:36 ]

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ทีม ศบค. จังหวัดเลย นำโดยสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย, ปลัดอำเภอเมืองเลย,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย เข้าเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

การอบรมสัมนาเสริมสร้างศักยภาพครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์4 ม.ค. 2564 00:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2564 00:18 ]

การอบรมสัมนาเสริมสร้างศักยภาพครู โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การแข่งขันกีฬา "เลยพิทย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 48

โพสต์28 ธ.ค. 2563 00:47โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2563 21:59 ]


การแข่งขันกีฬา "เลยพิทย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 48
คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 28  ชุดที่ 01 ชุดที่ 02 ชุดที่ 03 ชุดที่ 04  คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 29 ชุดที่ 05 
ชุดที่ 06 ชุดที่ 07 ชุดที่ 08 ชุดที่ 09

กิจกรรม “งานเฟ้นหาคนเก่ง” ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์26 ธ.ค. 2563 05:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2563 05:52 ]

กิจกรรม “งานเฟ้นหาคนเก่ง” ปีการศึกษา 2563  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เอกสารตามไฟแนบ
หมายเหตุ                  
การสมัครสอบ
นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันสมัครได้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือที่ห้องพักครู
กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( ห้อง 526 )

มอบทุนสมาคมผู้ปกครองและครูเลยพิทยาคม

โพสต์23 ธ.ค. 2563 01:58โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2563 02:03 ]


นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการเป็นตัวแทบมอบทุนสมาคมผู้ปกครองและครูเลยพิทยาคม ให้กับนายณัฐพล ตะลี นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี 
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มอบทุนแว่นตา สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 10 ทุน จาก บริษัทโมบายแล็บ

โพสต์23 ธ.ค. 2563 01:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2563 01:55 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนแว่นตา สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 10 ทุน จาก บริษัทโมบายแล็บ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ICE ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์22 ธ.ค. 2563 22:38โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 22:38 ]

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ICE ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2563 ณ นาข่าบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมการให้บริการการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์17 ธ.ค. 2563 21:29โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2563 21:32 ]

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 งานแนะแนวโรงเรียนเลยพิทยาคมจัดกิจกรรมการให้บริการการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

มอบเงินสนับสนุนกีฬาเลยพิทย์เกมส์63

โพสต์17 ธ.ค. 2563 21:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2563 21:14 ]

 
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเงินสนับสนุนกีฬาเลยพิทย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แต่ละกลุ่มสี กลุ่มสีละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท โดยที่นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการมอบเงินสนับสนุนให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มสี วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ฺBig Cleanin week

โพสต์17 ธ.ค. 2563 00:26โดยพิทยา พรหมปัญญา

กิจกรรม Big Cleaning week จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.20 - 14.20 น. ณ บริเวณโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

1-10 of 1503