รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

RUN AND RIDE FOR LOEI ก้าวที่มีความหมายของคนเลย : LoEi FOR ALL "แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย"

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา

โรงเรียนเลยพิทยาคม โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียงเลยพิทยาคม ได้นำแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียงจังหวัดเลย รุ่นที่ 2-4 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI ก้าวที่มีความหมายของคนเลย : LoEi FOR ALL "แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย"และได้ร่วมบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน. 160,199. บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลเลย. เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โดยมอบกับ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วันที่ 18 มกราคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้นำเงินที่รวบรวมสมทบที่จะบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับทางโรงพยาบาลเลย ได้นำมามอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โพสต์18 ม.ค. 2561 01:28โดยมนตรี เจดีย์

คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้นำเงินที่รวบรวมสมทบที่จะนำมาบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับทางโรงพยาบาลเลย ได้นำมามอบกับ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

มอบเกียรติบัตร การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โพสต์17 ม.ค. 2561 20:00โดยมนตรี เจดีย์

โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วันที่ 18 มกราคม 2561 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]

โรงเรียนเลยพิทยาคมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูนักเรียน ได้รวบรวมเงินบริจาค กับทางโรงพยาบาลเลยเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับทาง โรงพยาบาลเลย

โพสต์17 ม.ค. 2561 19:48โดยมนตรี เจดีย์

โรงเรียนเลยพิทยาคมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูนักเรียน ได้รวบรวมเงินบริจาค กับทางโรงพยาบาลเลยเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับทาง โรงพยาบาลเลย [ คลิกดูภาพบรรยากาศ 1 ] [ คลิกดูภาพบรรยากาศ 2 ]

มอบเกียรติบัตร รางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โพสต์17 ม.ค. 2561 19:42โดยมนตรี เจดีย์

โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร รางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับนายทรงเผ่า อามาตสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ " ชวนพ่อเลิกบุหรี่ " ระดับมัธยมศึกษา โครงการสามล้านสามปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

โพสต์17 ม.ค. 2561 19:36โดยมนตรี เจดีย์

โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรกับนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ " ชวนพ่อเลิกบุหรี่ " ระดับมัธยมศึกษา โครงการสามล้านสามปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน กับนายสาริศ  พุ่มไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัล " ชมเชย " กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ " ชวนพ่อเลิกบุหรี่ " ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. วันที่ 18 มกราคม 2561 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ1. ] [ คลิกดูภาพพบรรยากาศ2.]

ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:09โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ศึกษาดูงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 มกราคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:24โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพบปะและให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมในการร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

วันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์16 ม.ค. 2561 01:55โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นำคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ ๖๒  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑    ณ หอประชุมยอดภู   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

พิธีปิด การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุกธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โพสต์15 ม.ค. 2561 06:23โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 06:39 ]

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุกธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 13-15 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01 ชุดที่ 02

1-10 of 717