มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS,YFU ประจำปี 2561-62

โพสต์15 ก.ค. 2562 08:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2562 08:51 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี 1.ต้อนรับ Mr.Enzo  Moscetta นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU จากประเทศอาร์เจนติน่า และ Miss Emma Voelker นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จากประเทศเยอรมนีที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในปีการศึกษา 2562  2.ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 14 คน
 คือ
โครงการ AFS จำนวน 4 คน ดังนี้
1.นายคณาธิป    สุธาวา    ม.6/8  ประเทศอิตาลี
2.นางสาวอมริศา  ลี้ศักดิ์สกุล  ม.6/10  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
3.นางสาวลลนา  ภูโคไคย      ม.5/3      ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.นางสาวชุตินันท์    สีทาสังข์    ม.5/12  ประเทศจีน
5.นายชณันธร  ผาจิรวัฒนชาติ ม.6/10  ประเทศอาร์เจนติน่า
6.นางสาวรวิสรา  หุมแพง  ม.6/5  ประเทศอาร์เจนติน่า
โครงการ YFU จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายตราภูมิ  คำดอกรับ   ม.4/1     ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นางสาวกมลชนก  นามวงษ์ ม.5/10  ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.นางสาวพิริยากร   จำเริญทรัพย์ ม.5/11  ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.นายไชยวัฒน์   ปราชญษวิริยะ   ม.5/11  ประเทศเยอรมนี
5.นางสาวจิตรสุภา   ห้วยหงส์ทอง ม.5/10  ประเทศเยอรมนี
6.นางสาวณิชชาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ม.5/  ประเทศเอสโตเนีย
7.นายสหรัฐ  วุฒิประชารัฐ  ม.5/11  ประเทศเยอรมนี
8.นางสาวปภาวี   ภูมิศรี   ม.5/11   ประเทศสาธารณรัฐเชค 
 3.นางสาวครองขวัญ  ศรีเชื้อ ม.5/3 กล่าวอำลา ในโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศลัตเวีย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments