ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2564-2565

โพสต์6 ก.ย. 2565 22:45โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2565 22:46 ]
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 2 คน ดังนี้ คือ 1. Miss Evelina Zeiter นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU จากประเทศเยอรมนี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5/3 โรงเรียนเลยพิทยาคม 2.Miss Azalea Marie นักเรียนแลกเปลี่ยนสโมสรโรตารี จากประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5/2 โรงเรียนเลยพิทยาคม และต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่กลับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ เมื่อปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา 5 คน คือ 1.นางสาวรามาวดี  บุตรมาตย์ ชั้น ม.6/1 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ณ ประเทศโปรตุเกส 2.นางสาวณภัทร สอนศรี ชั้น ม.6/1  นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3. นางสาวณิชาภัทร  เสริฐศรี ชัน ม.6/13 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ณ สาธารณรัฐเช็ก 4.นายศุภวิชญ์  ทาสุคนธ์ ชั้น ม.5/11  นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Engenius International ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5.นายโยซุเกะ  มูโรตะ  นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Engenius International ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยคมที่กำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1.นายมนุษินทร์ มหาสิงห์ ชั้น ม.5/3 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ณ ประเทศอิตาลี และ 2.นางสาวกษพร  สอนสุภาพ ชั้น ม.6/1 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Engenius International ณ ประเทศฝรั่งเศส คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments