การติดตามตรวจเยี่ยม โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย นักเรียนทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

โพสต์4 ม.ค. 2562 00:46โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2562 00:47 ]
การติดตามตรวจเยี่ยม โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย นักเรียนทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments