Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO)

โพสต์20 ม.ค. 2563 22:08โดยพิทยา พรหมปัญญา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ได้มีการจัดกิจกรรมสอบแข่งขัน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน และสามารถคว้ารางวัลการแข่งขันมาได้ ดังนี้ 1.เด็กชายณัฏฐ์รพี ศรีนาราง ชั้น ม.1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ 2.เด็กชายติณณ์ อุสาพรหม ชั้น ม.3/10 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สอบแข่งขันภาษาอังกฤษ 3.เด็กชายมนุษินทร์ มหาสิงห์ ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัลชมเชย สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments