โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันในเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา

โพสต์5 ส.ค. 2562 05:36โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2562 05:38 ]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันในเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments