ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2564

โพสต์17 พ.ย. 2564 06:11โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2564 18:52 ]
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นายวิชัย  ปุรัน  พร้อมด้วย นางพรพิศ อิ่มเอิบ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนและคณะ   ได้รับมอบเงิน รางวัล พร้อมโล่และ เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีการออมระดับชมเชย จากผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเลย นางดารา  วงษ์ชารี และ คณะ  เนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการออม โครงการธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2564                           
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ท้ังหมด 5 คน ประกอบด้วย 
1. ด.ญ. ปพิชญา  ภูคงน้ำ ลาวัณย์ศิริ  นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัล การออมดี  เงินรางวัล 7,000 บาท
2. ด.ญ.ศุภัคจริณ  วิสิทธิพงศ์ 3/4  ได้รับรางวัลการออมชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
3. ด.ญ.ธนพร  แซ่เติ่น  3/4  ได้รับรางวัลการออมชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
4. ด.ญ. สุกริตรา  เรืองจิตร  3/4  ได้รับรางวัลการออมชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
5. ด.ญ.กาญา   ไฮเดน  3/11  ได้รับรางวัลการออมชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
Comments