บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมสร้างเครือข่ายกับ โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์22 ม.ค. 2562 06:47โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับ ดร.วรวิทย์ ตัณฑนะเทวินทร์ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจังหวัดขอนแก่น มานิเทศการสอนนศ.ป.บัณฑิตและทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมสร้างเครือข่ายกับ โรงเรียนเลยพิทยาคม (MOU) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments