วันสิ่งแวดล้อมโลก "หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม : Beat Air Pollution"

โพสต์7 มิ.ย. 2562 06:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2562 06:08 ]
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่  5 มิถุนายน ของทุกปี  : "หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม : Beat Air Pollution" โดยนักเรียนชุมนุมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments