บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้บ้านเด็กนักเรียน

โพสต์14 มี.ค. 2560 22:17โดยไม่ทราบผู้ใช้
นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกับ  ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพ จังหวัดเลย ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้บ้าน เด็กหญิงพิมฤดี  โนนทะปะ ม.1/6 โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นจำนวนเงิน 26,348  บาท  ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 15 มีนาคม 2560 [ คลิกดูรูปภาพ ] 
Comments