บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โพสต์9 ก.พ. 2560 23:07โดยพิทยา พรหมปัญญา
กลุ่มจิตอาสาโดยแกนนำหลัก นักเรียนชั้น ม.5/5 ร่วมด้วยเพื่อนๆ พี่ๆ ม.5
, ม.6 ห้องอื่น ได้ร่วมกันเล่นดนตรี และร้องเพลงที่บริเวณถนนคนเดิน อำเภอเชียงคาน และถนนคนเดินเลาะเลย หน้าเทศบาลเมืองเลย เพื่อขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ มอบเงินรายได้ให้แก่โรงเรียนเลยพิทยาคมจำนวน 15,000 บาท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments