บริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด มอบน้ำตาลทราย จำนวน ๘ กระสอบ

โพสต์21 ธ.ค. 2559 23:08โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รับมอบน้ำตาลทราย จำนวน ๘ กระสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม จาก
บริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments