โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศึกษาดูงานที่เลยพิทยาคม

โพสต์21 ม.ค. 2559 09:53โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2559 10:17 ]
วันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายบัวแวว โคตรนรินทร์, นายสุชาติ อาจศัตรู และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเลย และเยี่ยมชมโรงเรียนเลยพิทยาคม
ในระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2559