มอบรางวัลกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม

โพสต์15 ก.ย. 2559 00:23โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2559 00:23 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบรางวัลกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันเดือนสิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม คลิกภาพกิจกรรมที่
Comments