ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์24 มี.ค. 2560 02:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2560 02:31 ]
นายนราธิป เจียมสงวนเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม
Comments