กิจกรรมหน้าเสาธง การเรียนปรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์1 พ.ค. 2560 21:29โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 21:32 ]
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนจิตอาสาที่ได้ร่วมนำปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ในการเรียนปรับระดับภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน
2560 - 2 พฤษภาคม 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 (2 พฤษภาคม 2560 ) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments