กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Science Lab Operation สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ชั้น ม. 1- 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

โพสต์12 ก.ย. 2560 01:13โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 01:14 ]
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Science Lab Operation สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ชั้น ม. 1- 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
Comments