พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์21 ม.ค. 2559 11:01โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2559 22:01 โดย องอาจ เกตะวันดี ]
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานใน
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ร่วมแสดงยินดีกับนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย