พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางทัศนศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 00:14 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางทัศนศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1. กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีตามโครงการน้อมนําพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ในงาน “การศึกษาเลยก้าวไกล Thailoei 4.0”  2. กิจกรรมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561  3. กิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปะนานาชาติในโครงการ PMAC World Art Contest 2019 4.รางวัลชนะเลิศ การออกแบบตราสัญลักษณ์ ในงานศิลปะสายหมอกและดอกไม้ เมืองเลย 2019 5. มหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ครั้งที่ 68 6. มหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments