การประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี4

โพสต์6 ส.ค. 2562 08:52โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 08:53 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี 4 (4th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8  (เลย, หนองคาย, หนองบัวลําภู, สกลนคร, อุดรธานี, บึงกาฬ, ) วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments