ค่ายกิจกรรม English Math Science Camp

โพสต์31 ม.ค. 2559 23:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 18:30 ]


ค่ายกิจกรรม English Math Science Camp นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 60 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ English Math Science Camp ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์

Comments