โรงเรียนเครือข่ายสุพรรณบุรีมาศึกษาดูงาน

โพสต์12 ก.พ. 2559 21:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2559 22:00 ]
โรงเรียนเครืข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ สุพรรณบุรี สพม.9 ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม นำทีมโดยท่าน ผอ.ประชอบ  หลีนุกลู ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงและคณะผู้บริหารในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นายธวัช  มูลเมือง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเลยพิยาคม

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม]
Comments