โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มาศึกษาดูงาน

โพสต์13 มี.ค. 2559 23:38โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2559 23:40 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ท่านรองฝ่ายบุคคลและงบประมาณ นายบัวแวว  โคตรนรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูนักเรียนร่วมกันให้การต้อนรับ  วันที่ 14 มีนาคม 2559
  [คลิกดูภาพเพิ่มเติม]
Comments