เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์11 พ.ค. 2559 09:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2559 00:55 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม และได้ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559
Comments