จับฉลากเพื่อหาลำดับของผู้สมัคร การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มิ.ย. 2561 20:02โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 20:03 ]
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายธนานนท์  ชยางศุ ประธานคณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยให้มีการจัดการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ในการนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมด 3 คนซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมจับฉลากเพื่อหาลำดับของผู้สมัคร โดย   เบอร์ 1 - นายชลสิทธิ์  วิศิษฏ์กิจการ - พรรคนำพาเลยพิทย์ เบอร์ 2 - นายสิรภพ   อุทธังชายา - พรรคเจตนารมณ์ เบอร์ 3 - นางสาวธัญญาวรรณ  โพธิปัสสา - พรรคธัญญาธิปัตย์  ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรม ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อนำพาคนดีเข้าสู่สภานักเรียน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments