มอบเกียรติบัตร

โพสต์20 มิ.ย. 2565 22:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2565 23:04 ]
นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบหมายให้นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้ 1. นายพัฒน์ธวัช ไตรศรีวรรธนะ ห้อง ม. 5/2 ได้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19-30 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. นายภูบดินทร์ รามศิริ ห้อง ม.6/1 เข้าร่วมกิจกรรม "Thai Science Camp" ครั้งที่ 14 วันที่ 8-12  มิุนายน 2565 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments