กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าพักแรมของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์23 ม.ค. 2563 01:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 05:21 ]
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าพักแรมของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม  
ภาพกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  ชุดที่ 01 
ภาพกิจกรรมยุวกาชาด ชุดที่ 01 
ภาพกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.1 ชุดที่ 01
ภาพกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.2 ชุดที่ 01
ภาพกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ชุดที่ 01
ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม. 1 ชุดที่ 01

Comments