คุณวิไลลักษณ์ ศรียามอบเงินทุนสนับสนุนต่อเติมอาคารดนตรีสากล

โพสต์3 เม.ย. 2562 21:06โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 21:09 ]
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารรับมอบทุนจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียามอบเงินทุนสนับสนุนต่อเติมอาคารดนตรีสากลจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณครูวัชระ น้อยมี ผู้ประสานงานมอบทุน ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments