การประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประชุมชี้แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์12 ม.ค. 2563 20:42โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 20:43 ]
นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  CEFR นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประชุมชี้แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ อาคาร 25 เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments