การอบรมปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์28 ก.ย. 2562 03:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 04:29 ]
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 734 อาคารสุพรรณิการ์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่   คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 29
Comments