Economics2562

โพสต์3 ก.ย. 2562 04:05โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments