กิจกรรมวิจัยชุด..ตามปก...โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์15 ส.ค. 2563 06:57โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2563 06:58 ]
กิจกรรม อย.น้อย ฝ่ายบริหารทั่วไปนำโดยท่านรองกชพร มณีพงษ์ ครูผู้จัดกิจกรรมโดย ครูดวงจันทร์  อาจศัตรู ต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในการจัดกิจกรรมวิจัยชุด..ตามปก...โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments