การติดตามการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 เม.ย. 2562 20:27โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 20:29 ]
การติดตามการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม ศูนย์ประงานงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคาร จามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments